Mẫu bằng đại học năm 2020 có gì mới ?

Làm bằng đại học Tôn Đức Thắng dễ xin việc làm

Từ 1/3/2020, có mẫu bằng đại học mới, không phân biệt chính quy, tại chức

Bộ GD-ĐT vừa ban hành Thông tư quy định nội dung chính ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng giáo dục đại học.

Theo đó, thông tư này quy định nội dung chính ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng giáo dục đại học gồm: bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ và các văn bằng trình độ tương tương.

Mẫu bằng đại học 2020 của ĐH công nghiệp tphcm
mẫu bằng đại học công nghiệp tphcm

Nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục đại học với 10 tiêu đề:

1 – CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

2 – Tên văn bằng theo từng trình độ đào tạo (bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ, văn bằng trình độ tương đương)

3 – Ngành đào tạo

4 – Tên cơ sở cấp văn bằng;

5 – Họ, chữ đệm, tên của người được cấp văn bằng

6 – Ngày tháng năm sinh của người được cấp văn bằng

7 – Hạng tốt nghiệp (nếu có)

8 – Địa danh, ngày tháng cấp năm bằng

9 – Chức danh, chữ ký, họ, tên đệm của người có thẩm quyền cấp văn bằng và đóng dấu theo quy định

10 – Số hiệu, sổ vào sổ cấp văn bằng

Nội dung chính ghi trên phụ lục văn bằng gồm:

Làm bằng đại học Tôn Đức Thắng dễ xin việc làm

– Thông tin về người được cấp văn bằng: họ, chữ đệm, tên, ngày tháng năm sinh.

– Thông tin về văn bằng: tên cơ sở giáo dục đại học cấp bằng, chuyên ngành đào tạo, ngày nhập học, ngôn ngữ đào tạo, thời gian đào tạo, trình độ đào tạo theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam, hình thức đào tạo.

– Thông tin về nội dung, kết quả học tập (nếu có); tên học phần hoặc môn học, số tín chỉ của từng học phần hoặc môn học; điểm học phần hoặc môn học, tổng số tín chỉ tích lũy, điểm trung bình, tên và kết quả luận văn, luận án, điểm xếp hạng tốt nghiệp.

Trường hợp văn bằng được cấp khi các tín chỉ tích lũy ở những cơ sở đào tạo khác nhau, cần ghi rõ tên môn học, số tín chỉ của từng môn học được công nhận để xét tốt nghiệp và tên cơ sở đào tạo.

– Thông tin kết nối với văn bằng, mã số sinh viên, học viên, nghiên cứu viên, số hiệu văn bằng.

Ngoài ra, Bộ GD&ĐT đồng ý cho các cơ sở giáo dục đại học được bổ sung các nội dung khác ghi trên văn bằng giáo dục đại học phù hợp với quy định của pháp luật.

Cơ sở giáo dục đại học tự thiết kế mẫu và được bổ sung các nội dung khác ghi trên phụ lục văn bằng giáo dục đại học phù hợp với quy định của pháp luật.

Ngôn ngữ ghi trên phụ lục văn bằng thực hiện như ghi trên văn bằng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/3/2020.

Xem thêm: Mua bằng đại học cao đẳng trung cấp ở đâu uy tín

Websites: https://lambangdaihocvn.co/

Chat Facebook
Chát Ngay