Bằng cao đẳng, trung cấp xếp loại trung bình có được liên thông lên Đại học ?

Bằng cao đẳng, trung cấp xếp loại trung bình có được liên thông lên Đại học ?

Có nhiều sinh viên thắc mắc việc tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp xếp loại trung bình thì có được liên thông lên đại học hay không

Bằng cao đẳng, trung cấp trung bình có được liên thông?

Dưới đây sẽ là 5 điều kiện để liên thông lên đại học:

Đối tượng được liên thông

Người đã tốt nghiệp Trung cấp hoặc Cao đẳng và có nhu cầu muốn học lên Cao đẳng hoặc Đại học cùng ngành.

+ Những người được liên thông thẳng lên cấp đào tạo cao hơn phải đạt loại tốt nghiệp từ khá trở lên.

+ Đối với những người có bằng tốt nghiệp loại trung bình, thì phải có ít nhất là một năm kinh nghiệm làm việc với chuyên ngành đào tạo mà bạn chọn để liên thông.

+ Những người có bằng Trung cấp liên thông lên Đại học thẳng thi phải có kinh nghiệm làm việc ít nhất 3 năm, đối với chuyên ngành mà bạn lựa chọn liên thông.

+ Người có bằng tốt nghiệp ở nước ngoài về nước và muốn liên thông vẫn được công nhận theo quy định.

Bằng cao đẳng, trung cấp xếp loại trung bình có được liên thông lên Đại học ?

Phương thức tuyển sinh

Đối với hệ Trung cấp liên thông lên Đại học:

  • Thời gian đào tạo: 2,5 năm
  • Học viên là người đã có bằng tốt nghiệp Trung cấp.
  • Dự thi tuyển 3 môn theo quy định: Gồm 2 môn cơ bản và một môn chuyên ngành hoặc thực hành.
  • Để thi môn cơ bản sẽ được Cục khảo thí và kiểm định chất lượng Giáo dục cung cấp. Đối với môn chuyên ngành sẽ do Hiệu trưởng của trường dự thi ra đề.

Đối với hệ Cao đẳng liên thông lên Đại học:

  • Thời gian đào tạo: 1,5 năm
  • Đã có bằng tốt nghiệp Cao đẳng.
  • Tham dự kì thi tuyển: Gồm 1 môn chuyên ngành hoặc tiếng Anh và 1 môn kiến thức cơ sở ngành.
  • Các đề thi sẽ được hiệu trưởng cung cấp.

Cách đăng kí liên thông khác ngành đào tạo

Đối với những người muốn liên thông khác ngành, thì chỉ được phép lựa chọn những ngành thuộc cùng một khối ngành. Và học viên cần phải tự bổ sung thêm khối lượng kiến thức cần thiết để đủ điều kiện đầu vào trước khi thi tuyển. Khối lượng kiến thức này sẽ do nhà trường đưa ra.

Bằng tốt nghiệp đại học liên thông

Sau khi xét kết quả học tập và các điều kiện đầu ra, nếu như đầy đủ và đạt chuẩn sẽ được cấp bằng. Bằng tốt nghiệp đại học liên thông sẽ vẫn được ghi theo hình thức đào tạo mà sinh viên chọn (chính quy, tại chức, từ xa,…).

Chat Facebook
Chat Ngay