Trường ĐH Thái Nguyên đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ

Cục Quản lý chất lượng – Bộ GD&ĐT vừa có thông báo danh sách các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin, chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ ra đề thi ngoại ngữ, bồi dưỡng cán bộ chấm thi nói và viết ngoại ngữ.
Theo thông báo này, ĐH Thái Nguyên là 1/8 đơn vị trên cả nước đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (theo Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT).

Xem thêm: Làm bằng đại học kinh tế TPHCM

Để công tác quản lý chặt chẽ và đảm bảo đúng theo quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT, ĐH Thái Nguyên đã thành lập Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục trực thuộc ĐH Thái Nguyên;

Giám đốc ĐH Thái Nguyên đã có các quyết định giao cho Trung tâm này thực hiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; Tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ cán bộ ra đề thi ngoại ngữ, chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ chấm thi nói và viết ngoại ngữ theo các định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Xem thêm: Làm bằng đại học cao đẳng tại Thái Nguyên
Sinh viên ĐH Thái Nguyên trong giờ học ngoại ngữ.
Thông báo của Cục Quản lý chất lượng cũng đã nêu danh sách 5 đơn vị trên cả nước đủ điều kiện cấp chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ ra đề thi ngoại ngữ, chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ chấm thi nói và viết ngoại ngữ theo các định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

5 đơn vị bao gồm: Trường ĐH Ngoại ngữ – ĐH Quốc gia Hà Nội; Trường ĐH Ngoại ngữ – ĐH Huế; Trường ĐH Sư phạm TP. Hồ Chí Minh; Trường ĐH Ngoại ngữ – ĐH Đà Nẵng; ĐH Thái Nguyên.

176 đơn vị đủ điều kiện cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (Theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT của liên Bộ GD&ĐT, Bộ TTTT).

Trong đó, ĐH Thái Nguyên có 6 đơn vị đủ điều kiện cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin; Bao gồm: Trung tâm Công nghệ Thông tin – ĐH Thái Nguyên; Trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên; Trường ĐH Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên; Trường ĐH Khoa học – ĐH Thái Nguyên; Trường ĐH Sư phạm – ĐH Thái Nguyên; Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – ĐH Thái Nguyên.

Theo: GDTĐ