Top 10 trường đại học hàng đầu Việt Nam

Top 10 trường đại học hàng đầu Việt Nam đã lộ diện trong bảng xếp hạng Webometrics tháng 2/2015.
Theo bảng xếp hạng này, ĐHQG Hà Nội dẫn đầu; tiếp đó lần lượt là: Đại Học Cần Thơ, Đại Học Sư phạm Hà Nội, Đại học Đà Nẵng, ĐH Nông Lâm TP.HCM, ĐH Duy Tân, Đại học Huế, ĐH Công nghệ TP.HCM, ĐH Quốc tế – ĐHQG TP.HCM, và cuối cùng là ĐHQG TP.HCM.

Nằm trong top 1.000 thế giới chỉ có duy nhất ĐHQG Hà Nội (vị trí cụ thể trong bảng xếp hạng là 894).
Tính theo khu vực châu Á, ĐHQG Hà Nội ở vị trí 212, ĐH Cần Thơ ở vị trí 551, ĐH Sư phạm Hà Nội thứ 699.
Top 10 châu Á – Thái Bình Dương theo xếp hạng này thứ tự là: ĐHQG Đài Loan, ĐH Bắc Kinh, ĐH Thanh Hoa, ĐHQG Seoul, ĐH Tokyo, ĐH Chiết Giang, ĐH Melbourne, ĐH Hong Kong, ĐH Giao thông Thượng Hải và ĐH New South Wales.

Ở khu vực Đông Nam Á, vị trí thứ nhất vẫn thuộc về ĐHQG Singapore, tiếp đến là ĐH Kesetsart (Thái Lan), ĐH Công nghệ Nanyang (Singapore), Mahidol (Thái Lan), ĐH Putra (Malaysia), ĐH Chulalongkorn (Thái Lan), ĐH Chiang Mai (Thái Lan), ĐH Gadjah Mada (Indonesia) và ĐH Công nghệ Malaysia.

Cũng trong tháng 2/2015, Cybermetrics Lab công bố xếp hạng các Thư viện số (thư viện điện tử), theo đó ĐHQGHN ở vị trí 36 Đông Nam Á, 172 Châu Á – Thái Bình Dương, vị trí 816 thế giới. Ở Việt Nam, xếp sau ĐHQGHN là ĐH Dân lập Hải Phòng ở vị trí 49 Đông Nam Á, 236 Châu Á – Thái Bình Dương, 1049 thế giới.

Xếp hạng Webometrics không chỉ dựa vào quy mô, số lần truy cập hay hình thức thiết kế trang web mà tập trung thúc đẩy công bố điện tử các kết quả nghiên cứu, các tài liệu và thông tin khoa học.

Đồng thời, bảng xếp hạng này cũng đánh giá chất lượng tổng thể các mặt hoạt động của cơ sở giáo dục đại học được thể hiện trên website, đặc biệt là kết quả nghiên cứu, và số lượng công bố trong cơ sở dữ liệu Scopus.

Trong bảng xếp hạng này, các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam có thứ hạng thấp chủ yếu do tiêu chí chất lượng học thuật (số lượng công bố quốc tế) còn hạn chế.