Liên thông lên đại học có được cấp bằng hệ chính qui?

Một bạn hỏi: Tôi đã tốt nghiệp trung cấp ngành kế toán tin học. Năm 2006, theo thông báo của trường ĐH X thì khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ được cấp bằng đại học chính quy (liên thông từ trung cấp lên ĐH) nên tôi đã dự kỳ thi tuyển của trường. Hiện tôi sắp tốt nghiệp nhưng nghe tin rằng khi tốt nghiệp chỉ nhận được tấm bằng hệ vừa làm vừa học (VLVH).

Vậy tôi phải khiếu nại ở đâu? Hiện nay Bộ GD-ĐT qui định văn bằng cấp cho người học liên thông là bằng gì? Bằng cấp hệ VLVH, Bằng Đại học tại chức và bằng đại học hệ liên thông khác nhau như thế nào? Lê Nguyễn Thanh Tâm.

Chuyên gia tư vấn trả lời:
– Theo khoản 2, điều 20 qui định tạm thời về đào tạo liên thông dạy nghề, THCN, CĐ và ĐH ban hành kèm theo quyết định của Bộ GD-ĐT ngày 5-12-2002: nếu trước đây bạn đã tốt nghiệp trung cấp chính qui (CQ) thì trên văn bằng tốt nghiệp khóa đào tạo liên thông sẽ được ghi nguyên loại hình đào tạo CQ. Trong trường hợp trường ĐH X không cấp văn bằng tốt nghiệp như đã thông báo hoặc trái với qui định pháp luật, bạn có thể liên hệ với trường này để yêu cầu giải quyết hoặc gửi đơn đến Bộ GD-ĐT theo qui định của Luật khiếu nại, tố cáo.

Hiện nay, loại hình đào tạo liên thông được điều chỉnh bởi qui định đào tạo liên thông trình độ CĐ, ĐH ban hành kèm theo quyết định số 06/2008/QĐ-BGDĐT ngày 13-2-2008 của Bộ GD-ĐT.
Theo đó, văn bằng tốt nghiệp liên thông được qui định cụ thể như sau: (1) trường hợp học theo hình thức học ban ngày, tập trung liên tục tại trường thì sau khi kết thúc khóa học, nếu đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp của hệ CQ thì người học được cấp bằng tốt nghiệp ĐH hoặc CĐ hệ CQ; (2) trường hợp học theo hình thức VLVH thì sau khi kết thúc khóa học, nếu đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp của hệ VLVH, người học được cấp bằng tốt nghiệp ĐH hoặc CĐ hệ VLVH. Như vậy, khi học liên thông bạn có thể học theo hình thức CQ hoặc hình thức VLVH. ĐH tại chức chính là hình thức VLVH.

Luật sư NGUYỄN BẢO TRÂM