Làm bằng đại học ngành tài chính ngân hàng

Để giúp các bạn sinh viên hiểu thêm về làm bằng đại học ngành tài chính ngân hàng thì sau này sẽ làm những công việc gì, xin việc ở đâu, chúng tôi xin tư vấn như sau

Tài chính Ngân hàng là gì?

Tài chính ngân hàng là ngành học khá rộng, liên quan đến tất cả các dịch vụ giao dịch tài chính, lưu thông và vận hành tiền tệ. Ngành Tài chính ngân hàng có thể chia thành nhiều lĩnh vực chuyên ngành khác nhau như: ngân hàng, tài chính doanh nghiệp, tài chính thuế, tài chính bảo hiểm,…

Ngành Tài chính Ngân hàng

Mục tiêu đào tạo ngành Tài chính ngân hàng

– Nắm vững kiến thức chung về kinh tế, tài chính, tiền tệ và các kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, kinh doanh tiền tệ ngân hàng (tài chính tiền tệ, nghiệp vụ ngân hàng thương mại, kế toán ngân hàng, tín dụng, thanh toán, thị trường tài chính ….);

– Có khả năng phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp;

– Có khả năng thẩm định dự án đầu tư, hồ sơ tín dụng;

– Có khả năng thực hành công tác kế toán, thanh toán nội địa và quốc tế;

– Có khả năng thực hành một số nghiệp vụ chuyên môn trên thị trường tiền tệ và chứng khoán.

Học Tài chính ngân hàng ra trường làm gì? 

Sau khi làm bằng đại học ngành Tài chính ngân hàng sinh viên có thể đảm nhận các vị trí công việc như:

– Chuyên viên tín dụng ngân hàng; Chuyên viên kế toán, kiểm toán nội bộ ngân hàng thương mại; kế toán viên phòng thanh toán quốc tế, nhân viên kinh doanh ngoại tệ
– Chuyên viên kinh doanh tiền tệ; Chuyên viên quản trị tài sản và nguồn vốn;
–  Chuyên viên tài trợ thương mại;

–  Chuyên viên phân tích tài chính doanh nghiệp; Chuyên viên định giá tài sản; Chuyên viên mua bán, sát nhập doanh nghiệp…

–  Giảng viên ngành Tài chính ngân hàng

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các Ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng,….

Học ngành Tài chính ngân hàng làm việc ở đâu?

Với những vị trí nghề nghiệp khá hấp dẫn trên sinh viên tốt nghiệp ngành Tài chính  ngân hàng có thể dự tuyển vào vị trí ở các cơ quan khác như:

– Ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, cơ quan quản lý nhà nước về tài chính ngân hàng và các loại hình doanh nghiệp khác, các tổ chức tài chính

– Cục thuế, hải quan, công ty bảo hiểm, công ty tài chính, quỹ tín dụng hoặc làm nhân viên kinh doanh của các công ty…

– Công ty kiểm toán, quỹ đầu tư, công ty kinh doanh bất động sản, công ty chứng khoán…

– Công tác tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp