Làm bằng Đại học Luật TP.HCM

Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh là trường đại học đứng đầu về đào tạo và nghiên cứu khối ngành luật tại miền Nam Việt Nam.

Bạn muốn làm bằng đại học Luật TPHCM thì chọn ngành phù hợp bên dưới tùy sở thích của bạn

rồi gửi thông tin cho chúng tôi theo mẫu:

Họ tên: Nguyễn Văn Thịnh
Ngày sinh: 01/10/1990
Nơi sinh: Cần Thơ
Tên trường: Đại học Luật TPHCM
Ngành: Quản trị Kinh doanh
Năm tốt nghiệp: 2019
Xếp loại TB – Khá
Hệ bậc đào tạo: Đại học chính quy

Stt Ngành/ nhóm ngành Khối ngành Chỉ tiêu Phương thức tuyển sinh Trình độ
1. Luật III 1.430 Xét tuyển + kiểm tra năng lực Đại học
2. Luật Thương mại quốc tế III 120 Xét tuyển + kiểm tra năng lực Đại học
3. Quản trị – Luật III 300 Xét tuyển + kiểm tra năng lực Đại học
4. Quản trị kinh doanh III 150 Xét tuyển + kiểm tra năng lực Đại học
5. Ngôn ngữ Anh VII 100 Xét tuyển + kiểm tra năng lực Đại học
Tổng chỉ tiêu:   2.100