Danh sách các trường Cao đẳng tại TPHCM

Danh sách các trường cao đẳng tại TPHCM
Lưu ý: Các trường có dấu (*) là trường ngoài công lập.
Mã trường Tên trường

 • CBV Trường Cao đẳng Bách Việt (*)
 • CBC Trường Cao đẳng Bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp
 • CDC Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin TP.HCM (*)
 • CCOTrường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức
 • CES Trường Cao đẳng Công thương TP.HCM
 • CSG Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn (*)
 • CDE Trường Cao đẳng Điện lực TP.HCM
 • CGS Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải 3
 • CGT Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải TP.HCM
 • CET Trường Cao đẳng Kinh tế – Công nghệ TP.HCM (*)
 • CKD Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại
 • CKM Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Miền Nam (*)
 • CPL Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
 • CCS Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex TP.HCM
 • CEP Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM
 • CKC Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng
 • CVX Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Vạn Xuân (*)
 • CKP Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng
 • CPS Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2
 • CM3 Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP.HCM
 • CTS Trường Cao đẳng Tài chính Hải quan
 • CVN Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM
 • CVS Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn (*)
 • CDV Trường Cao đẳng Viễn Đông (*)
 • CXS Trường Cao đẳng Xây dựng số 2
 • CHD Trường Cao đẳng Y Dược Hồng Đức (*)