Danh sách các Trường Cao đẳng tại Hà Nội

Để thuận tiện cho việc chọn trường làm bằng cao đẳng tại Hà Nội, chúng tôi đưa ra danh sách cho các bạn lựa chọn
Mã trường Tên trường

 1. CHN – Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội
 2. D20 – Trường cao đẳng Cộng đồng Hà Tây
 3. CHK – Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội
 4. CMT – Trường Cao đẳng Công nghệ và Môi trường Hà Nội
 5. CCM – Trường Cao đẳng Công nghiệp Dệt may Thời trang Hà Nội
 6. CCI – Trường Cao đẳng Công nghiệp In
 7. CDH – Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội
 8. CLH – Trường Cao đẳng Điện tử – Điện lạnh Hà Nội
 9. CCK – Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội
 10. CTH – Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật thương mại
 11. CTW – Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Trung ương
 12. CMH – Trường Cao đẳng Múa Việt Nam
 13. CNT – Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội
 14. CNP – Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Bộ
 15. CM1 – Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương
 16. C01 – Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội
 17. C20 – Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây
 18. CMD – Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội
 19. CTV – Trường Cao đẳng Truyền hình
 20. CDT – Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình Đô thị
 21. CXH – Trường Cao đẳng Xây dựng số 1
 22. CBM – Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai
 23. CYM – Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông
 24. CYZ – Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội
 25. CKN – Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Hà Nội
 26. CNH – Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội
 27. CBT – Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội
 28. CCG – Trường cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bách khoa
 29. CEO – Trường Cao đẳng Đại Việt

☎️📞 0901.322.330