Đại học Đà Nẵng xét tuyển và tuyển sinh năm 2016

Đại học Đà Nẵng xét tuyển và chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến năm 2016 của các trường thành viên và đơn vị trực thuộc.

ĐH Đà Nẵng tổ chức một Hội đồng tuyển sinh chung cho các cơ sở giáo dục ĐH thành viên và các đơn vị đào tạo trực thuộc Trường ĐH Bách khoa (DDK), Trường ĐH Kinh tế (DDQ), Trường ĐH Ngoại ngữ (DDF), Trường ĐH Sư phạm (DDS), Trường CĐ Công nghệ (DDC), Trường CĐ Công nghệ thông tin (DDI), Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum (DDP), Khoa Y Dược (DDY), Viện nghiên cứu & đào tạo Việt – Anh (DDV).

Dai hoc Da Nang

Năm 2016, Làm bằng Đại học Đà Nẵng tuyển sinh trong cả nước sử dụng kết quả thi THPT quốc gia, cụm thi do các trường ĐH chủ trì.
Tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 của Đại học Đà Nẵng: bậc Đại học chính quy: 10.925 chỉ tiêu; liên thông ĐH: 515; văn bằng 2 Đại học chính quy :10; bậc CĐ chính quy: 2.900; liên thông CĐ: 250.
1.Trường Đại học Bách khoa
Nhà trường tuyển sinh trong cả nước, dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia, riêng ngành Kiến trúc có môn Vẽ mỹ thuật thi theo đề thi của ĐH Đà Nẵng. Ngoài 2.840 chỉ tiêu ĐH chính quy, trường còn có 300 chỉ tiêu dành cho liên thông từ CĐ lên ĐH hệ chính quy và 10 chỉ tiêu bằng 2 chính quy.
Các chuyên ngành đào tạo chất lượng cao (5 ngành): Công nghệ thông tin; Công nghệ thông tin (chuẩn Nhật Bản); Kỹ thuật điện, điện tử; Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; thuật xây dựng công trình giao thông; ngành Kiến trúc: Môn Vẽ mỹ thuật do Đại học Đà Nẵng tổ chức thi. Các môn khác lấy kết quả kỳ thi THPT quốc gia.
2.Trường Đại học Kinh tế
Nhà trường tuyển sinh trong cả nước, xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia. Trong tổng số 3.365 chỉ tiêu có 165 chỉ tiêu liên thông từ CĐ lên ĐH chính quy. Xét trúng tuyển theo ngành, thí sinh trúng tuyển ngành sẽ được chọn học bất kỳ chuyên ngành thuộc ngành đã đăng ký.
3. Trường Đại học Ngoại ngữ
Nhà trường tuyển sinh trong cả nước, dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia. Điểm xét trúng tuyển theo ngành. Môn xét tuyển chính: Ngoại ngữ hệ số 2.
4.Trường Đại học Sư phạm
Nhà trường tuyển sinh trong cả nước. Điểm xét trúng tuyển theo ngành. Phương thức tuyển sinh: theo hai hình thức. Nhà trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia.
Bên cạnh đó, nhà trường còn tuyển sinh riêng (xem thông tin trong đề án tuyển sinh riêng của ĐH Đà Nẵng): ngành Giáo dục mầm non; ngành Sư phạm âm nhạc (môn năng khiếu do ĐH Đà Nẵng ra đề và tổ chức thi)
Ngưỡng đảm bảo chất lượng của trường theo quy chế tuyển sinh hiện hành và quy định của ĐH Đà Nẵng. Học phí: theo số tín chỉ thực học/học kỳ.
5. Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum
Nhà trường tuyển sinh trong cả nước. Điểm xét trúng tuyển theo ngành đào tạo
Điểm các tổ hợp môn xét tuyển bằng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD-ĐT quy định.
Ngoài xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia, Phân hiệu Kon Tum có xét tuyển các ngành theo kết quả học tập trong học bạ của thí sinh (xem thông tin chi tiết trong đề án tuyển sinh riêng của ĐH Đà Nẵng).
Trong tổng số 650 chỉ tiêu có 50 chỉ tiêu liên thông chính từ CĐ lên ĐH chính quy.
6. Khoa Y – dược
Khoa Y – dược xác định điểm xét trúng tuyển theo ngành đào tạo.
7. Viện Nghiên cứu và đào tạo Việt – Anh
Nhà trường tuyển sinh trong cả nước. Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh. Ngoài xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia,VN-UK có xét tuyển các ngành theo kết quả học tập trong học bạ của thí sinh (xem thông tin chi tiết trong đề án tuyển sinh riêng của ĐH Đà Nẵng).
8. Trường CĐ Công nghệ
Nhà trường tuyển sinh trong cả nước.
Hệ chính quy: xét tuyển thí sinh đã tốt nghiệp PTTH, đã dự thi THPT quốc gia 2016, có điểm xét tuyển đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào trình độ CĐ do Bộ GD-ĐT qui định.
Hệ chính quy liên thông: xét tuyển thí sinh đã tốt nghiệp TCCN, đã dự thi THPT quốc gia 2016, có đăng ký thi để xét tuyển CĐ hệ liên thông, có điểm xét tuyển đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào cấp CĐ do Bộ GD-ĐT qui định.
Trong tổng số 2.150 chỉ tiêu có 100 chỉ tiêu liên thông từ CĐ lên ĐH chính quy.
Ngành Công nghệ kỹ thuật kiến trúc: xét tuyển riêng đối với thí sinh có dự thi năng khiếu môn Vẽ mỹ thuật do các trường ĐH tổ chức. Các môn khác lấy kết quả kỳ thi THPT quốc gia (xem thông tin trong đề án tuyển sinh riêng của ĐH Đà Nẵng).
Ngoài xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia, Trường có xét tuyển các ngành theo kết quả học tập trong học bạ của thí sinh (xem thông tin chi tiết trong đề án tuyển sinh riêng của ĐH Đà Nẵng). Nhà trường dành tối thiểu 60% chỉ tiêu để xét tuyển theo kết quả thi THPT 2016, phần còn lại sẽ được dùng để xét tuyển theo học bạ.
9. Trường CĐ Công nghệ thông tin
Nhà trường tuyển sinh trong cả nước. Ngoài xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia, Trường CĐ Công nghệ thông tin có xét tuyển các ngành theo kết quả học tập trong học bạ của thí sinh (xem thông tin chi tiết trong đề án tuyển sinh riêng của ĐH Đà Nẵng).
Điểm chuẩn trúng tuyển chung cho toàn trường; sau đó xét vào ngành, chuyên ngành.
Trong 1.000 chỉ tiêu CĐ chính quy có 150 chỉ tiêu liên thông chính quy cho 3 ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán, Công nghệ thông tin.