Chọn trường nào để thuận lợi sau này du học chuyển tiếp?

Em dự định du học chuyển tiếp sau khi học xong, em nên chọn trường nào để có lợi thế sau này?

 Tư vấn của đại diện tuyển sinh Trường cao đẳng quốc tế Kent: 

Bạn có thể tìm hiểu, đăng ký vào Trường cao đẳng quốc tế Kent. Chương trình đào tạo tại Trường cao đẳng quốc tế Kent được kiểm định bởi tổ chức NCFE (Anh quốc), là chương trình quốc tế được chỉnh sửa để phù hợp với sinh viên Việt Nam.

Xem thêm: Làm bằng đại học thật chính quy

Các chương trình đào tạo này đã được kiểm định bởi NCFE trên Bậc 5 trong Khung trình độ giáo dục cấp cao Anh quốc (FHEQ). Bậc 5 trong khung trình độ này tương đương với Bậc 5 trong Khung trình độ giáo dục quốc gia Việt Nam (VQF).

Theo đó, sinh viên Kent International College chỉ cần học thêm một năm để được cấp bằng Đại học (Bậc 6) và thêm hai năm nữa để được cấp bằng Thạc sĩ (Bậc 7). Sinh viên cũng có thể sử dụng các văn bằng này để xin việc làm ở nước ngoài.

Khi có nhu cầu tiếp tục học ở bậc cao hơn, sinh viên Kent International College sẽ được chuyển tiếp sang 19 trường đang là đối tác của Kent ở Anh, Úc, Mỹ, Thuỵ Sĩ, Canada, Thái Lan, Việt Nam…