Bằng đại học tại chức có giá trị so với bằng đại học chính quy?

Rất nhiều bạn thắc mắc hỏi về Bằng đại học tại chức thì có giá trị thế nào so với làm bằng đại học chính quy sau khi ra trường đi xin việc hay không?
Bạn Nam hỏi
mình đang băn khoăn không biết có nên đi học đại học tại chức.bởi vì mình không có điều kiện để học đại học chính qui.bạn nào biết về vấn đề này xin chỉ giùm mình với.

Trả lời:
Xét về nguyên tắc thì bằng đại học chính quy hay tại chức của một trường có giá trị tương đương coi như bằng nhau về trình độ học vấn được đào tạo nhưng thông thường học chính quy thì có điều kiện yên tâm tập trung học hơn nên tâm lý xã hội coi chính quy hơn tại chức.

Còn nếu học thực chất để có trình độ thực hành thì vừa học vừa làm đem kiến thức dù học tại chức mà áp dụng được vào cuộc sống thì thực chất bằng đại học tại chức có mặt giỏi hơn học chính quy. Còn học chính quy cũng có nhiều người giỏi nhưng cũng có nhiều người học chẳng ra gì coi như học giả chạy theo mảnh bằng mà thôi. Nếu xác định học để có trình độ thực để áp dụng ngay trong công việc không phải chỉ vì mảnh bằng thì học tại chức rất có giá trị vì người ta còn phải tự học suốt đời. Trong lịch sử nhiều người học tại chức chân chính rất giỏi nhưng học để lấy bằng cho xong thì xưa đã có câu dốt như chuyên tu, ngu như tại chức.

Tóm lại tùy người, tùy động cơ mục đích học tập. Không có điều kiện học chính quy mà quyết tâm học tại chức, học thực chất thì rất có giá trị, có khi giỏi hơn học chính quy đấy. Nếu kiên trì, tự học tốt để học giỏi tại chức, chứng minh học tại chức không kém và còn hơn học chính quy tuy vất vả nhưng có điều kiện thực hành thuận lợi hơn nhiều.

– Một số ý kiến khác

Nếu Xét về học thức thì chẳng khác gì nhau, vì nhiều người giỏi có năng lực chuyên môn cao dù chỉ học đại học tại chức
Còn xét về bằng cấp thì nhiều người đánh giá và tuyển dụng lại yêu cầu làm bằng đại học giá rẻ, nguyên nhân chính cũng là vì đầu vào của ĐHCQ luôn cao hơn, mặt khác kỷ luật và đào tạo cũng tốt hơn so với các loại hình bằng cấp khác (nhiều người học giả nhưng có bằng thật chỉ với mục đích đáp ứng quy định của nhà nước về công chức, chức vị mà thôi)
Tóm lại thì có học vẫn có hơn, bạn nên theo học ĐHTC đi
Chúc bạn thành công