4 kỹ năng công việc sẽ rất thịnh hành trong 3 năm tới

Theo Ryan Roslansky Phó chủ tịch phụ trách sản phẩm của Linkedin, Khám phá các xu hướng trên LinkedIn cho biết đây là bốn kỹ năng sẽ đánh giá cao nhất trong vòng ba đến năm năm tới.

1. Thiết kế tiền lương và phúc lợi nhân viên

Với những thay đổi chính sách và hành chính, bạn phải nắm bắt được cơ hội này. Chúng tôi thấy rằng kỹ năng đó là kỹ năng phát triển nhanh nhất trên các hồ sơ LinkedIn của Giám đốc quản lý nguồn nhân lực (CHRO) trong năm qua, một là bởi họ đang chuẩn bị trở thành CHRO và có kỹ năng đó, hoặc những CHRO hiện tại đòi hỏi kỹ năng đó, “Roslansky nói.

2. Chính sách công

“Tôi nghĩ rằng chính sách công sẽ đóng một vai trò trong cách bạn tuyển dụng và cách bạn quản lý con người, chúng ta sẽ thấy rằng điều này sẽ tiếp tục phát triển”, Roslansky nói.

3. Quản lý cơ sở vật chất

“Chúng tôi nhận ra nhu cầu tìm hiểu cách mọi người sẽ làm việc từ nhiều địa điểm khác nhau, cũng như đảm bảo rằng cơ sở vật chất hiện tại được phân bổ phù hơp với lực lượng lao động đang thay đổi, điều này là rất quan trọng”, Roslansky nói.

4. Phân tích dữ liệu lớn

“Tôi cảm thấy rất tự tin rằng xu hướng này này sẽ tiếp tục tăng lên”, ông nói.

Nhưng Roslansky cũng tin rằng kỹ năng mềm, không phải là kỹ năng cứng, là những kỹ năng cho ra hiệu quả cao nhất. Đó là khả năng phù hợp với văn hóa, làm việc với người khác và cộng tác. “Nó thường không phải là những gì bạn học ở đại học,” ông nói